Điều khoản sử dụng

Xin chào mừng bạn đến với website Kienthucnet.com. Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận. Nếu sử dụng trang web này, xem như bạn đã chấp nhận những giới hạn do những thỏa thuận và điều kiện này đưa ra. Kiến thức Net có thể xem xét lại những thỏa thuận và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật trang này. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại những thỏa thuận và điều kiện bởi vì chúng có thể bó buộc bạn.

Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website hoặc tài nguyên trên website với mục đích tìm hiểu, chia sẻ thông tin liên quan.

Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn có quyền được sử dụng website này hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, copy bài viết về website của mình mà không ghi rõ nguồn gốc. Chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Kienthucnet.com

Hạn chế sử dụng

Kiến thức Net không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website hoặc tài nguyên nào cùa website để thực hiện những việc sau:

– Bình luận không đúng chủ đề, xâm phạm quyền lợi cá nhân, bôi xấu danh dự người khác, gây rối trật tự công cộng hoặc phạm pháp hình sự.

– Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

– Sử dụng các tài liệu mà không được phép chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.

– Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

– Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

– Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

– Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Chúng tôi có quyền thay đổi và bổ sung thêm bớt những điều khoản trên đây theo thời gian và quy định của website, đề nghị người dùng thường xuyên truy cập trang thông tin này để được biết rõ.

Về các Điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một tài liệu, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về tài nguyên của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng.

Xin cảm ơn !