Cách Ẩn Nick Skype, Cài Đặt Chế Độ Offline Skype

Skype cũng giống như Facebook khi bạn muốn tránh bị người khác làm phiền thì có thể để chế độ offline với tất cả mọi người hoặc với một số bạn bè riêng biệt. Để có thể ẩn trạng thái online Skype bạn hãy làm theo hướng dẫn dưới đây của chúng tôi nhé:

Cách Ẩn Nick Skype, Cài Đặt Chế Độ Offline Skype

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khản Skype. Bây giờ Skype của bạn đang hiển thị ở chế độ online. Hãy để ý biểu tượng trạng thái màu xanh ở ảnh Avata của bạn.

Hãy click chuột vào đó. Skype sẽ hiển thị cho bạn tất cả trạng thái bao gồm: Vắng mặt, Đừng làm phiền, Ẩn, Offline 

Cách Ẩn Nick Skype, Cài Đặt Chế Độ Offline Skype

Đó là cách đặt chế độ an nick Skype dành cho tất cả mọi người. Bây giờ nếu bạn muốn ẩn nick hay Block đối với bất kỳ người bạn nào trong danh sách của mình hãy làm theo cách sau:

  • Để tiến hành Block đầu tiên bạn cần click chuột phải vào tên của người bạn đó và click “Chặn người này…” hay (Block this person…)

Cách Ẩn Nick Skype, Cài Đặt Chế Độ Offline Skype

Sau đó một hộp thoại yêu cầu xác nhận lại rằng bạn có chắn chắn muốn chặn người bạn đó không? Người bạn đó sẽ không thể liên lạc được với bạn. Nếu đồng ý hãy click “Chặn

Cách Ẩn Nick Skype, Cài Đặt Chế Độ Offline Skype

Như vậy với vài thao tác đơn giản là bạn đã có thể cài đặt chế độ Offline cho tài khoản Skype của mình rồi. Người khác sẽ không thể biết là bạn đang online hay không, đó là phương pháp khá hữu ích để tránh bị làm phiền.

Chúc các bạn cài đặt thành công!

Bình Luận