Chào mừng bạn đến với Chính sách bảo mật của kienthucnet.com.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi muốn bảo vệ sự riêng tư của bạn. Để hoạt động, các trang web của chúng tôi và các hoạt động kinh doanh có thể thu thập thông tin về bạn. Những thuật ngữ giải thích làm thế nào điều này có thể xảy ra, những gì chúng ta sẽ làm gì với bất kỳ dữ liệu có khả năng cá nhân và làm thế nào bạn có thể liên lạc khi có bất kỳ mối quan tâm nào.

Thông tin nhận dạng cá nhân

Thông tin nhận dạng cá nhân là thông tin mà cho phép bạn được xác định là một người đặc biệt, chẳng hạn như tên, địa chỉ hoặc số điện thoại.

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin cá nhân khi bạn đăng ký một sự kiện, một webcast hay một bản tin. Thông tin này có thể bao gồm:

– Tên bạn
– Tiêu đề của bạn
– Địa chỉ của bạn
– Số điện thoại của bạn
– Số fax của bạn
– Địa chỉ email của bạn
– Số thẻ tín dụng của bạn hoặc phương thức thanh toán khác
Thông tin chúng tôi thu thập như thế này sẽ không được cung cấp hoặc bán cho các bên thứ ba trừ khi chúng tôi đã được sự cho phép của bạn trước.

Cookies & Web Beacons

Thứ ba Door Media, các nhà quảng cáo hoặc các đối tác phân tích có thể gửi một tập tin cookie vào máy tính của bạn hoặc sử dụng web beacons để thu thập thông tin thống kê.

Một cookie không nhận dạng bạn. Nó chỉ đơn giản là một cách để biết rằng một trình duyệt web đặc biệt được sử dụng để truy cập vào các trang web của chúng tôi.

Ảnh trang web không nhận dạng bạn. Nó chỉ đơn giản là một cách để tự động gửi thông tin về các trang và nội dung được sử dụng đến công cụ phân tích.

Cookies và các cảnh báo web cho phép chúng ta hiểu được những điều như liệu một trình duyệt web đặc biệt được dành nhiều thời gian trên các trang web của chúng tôi, quý khách đến thăm vài lần mỗi tháng và các loại khác của phân tích.

Nếu bạn không bao giờ cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, sau các lần ghé thăm của bạn – mặc dù chúng tôi sử dụng các tập tin cookie hoặc các cảnh báo web – là vô danh. Chúng tôi không biết những người thực tế liên kết với cookie.

Nó giống như có một thẻ thư viện nhưng không bao giờ phải cung cấp tên, địa chỉ hoặc số điện thoại để kiểm tra sách. Những cuốn sách được kiểm tra bởi một người nào đó bằng cách sử dụng một số thẻ thư viện cụ thể, nhưng những người sở hữu con số đó không được biết.

Nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân, sau đó có khả năng chúng ta có thể liên kết đó với cookie của bạn, sau đó tập hợp các lần với đèn hiệu web và hiểu làm thế nào bạn có cá nhân đã hành động khi đến thăm trang web của chúng tôi.

Các nhà quảng cáo cũng có thể sử dụng các tập tin cookie và các cảnh báo web để xác định bao nhiêu lần bạn đã nhìn thấy một quảng cáo. Thông tin định danh cá nhân bạn không cung cấp cho chúng tôi là cung cấp cho họ cho cookie hoặc sử dụng đèn hiệu web, vì vậy họ không thể nhận dạng bạn với những thông tin trên các trang web của chúng tôi.

Trình duyệt có thể được thiết lập để chấp nhận hoặc từ chối cookie hay thông báo cho bạn khi một cookie được gửi. Phần mềm bảo mật có thể được sử dụng để ghi đè lên các cảnh báo web. Lấy một trong những hành động này không nên gây ra một vấn đề với trang web của chúng tôi, nên bạn nên chọn. Nếu bạn gặp phải một vấn đề, xin vui lòng cho chúng tôi biết.

Chúng tôi làm gì với dữ liệu nhận dạng cá nhân
Thông tin cá nhân bạn cung cấp có thể được sử dụng để:

– Gửi cho bạn một cái gì đó bạn đã yêu cầu, chẳng hạn như bản tin email
– Gửi cho bạn thông tin từ Thứ ba cửa truyền thông mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm
– Gửi cho bạn các thông tin từ nhà quảng cáo
– Nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên sở thích của bạn, nếu bạn đã cung cấp những chia sẻ thông tin của bạn với nhà quảng cáo, tài trợ & khác

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được chia sẻ với các công ty khác khi:

– Chúng tôi đã yêu cầu và bạn đã đồng ý chia sẻ thông tin với các nhà quảng cáo, triển lãm và các nhà tài trợ cho một dịch vụ cụ thể.
– Chúng tôi cần phải cung cấp nó cho các công ty khác để cung cấp những dịch vụ mà bạn muốn từ chúng tôi, chẳng hạn như có một danh sách email gửi ra hoặc để xử lý sự kiện đặt hàng của bạn. Trong những trường hợp này, các thông tin được sử dụng chỉ cho các dịch vụ cụ thể mà bạn muốn từ chúng tôi.
– Bạn cho phép huy hiệu của bạn được quét tại hội nghị Search Marketing Expo.
– Chúng tôi cũng có thể thông tin tổng hợp và tiết lộ cho các nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác để tiếp thị, khuyến mại, và các mục đích khác. Trong những trường hợp này, chúng tôi không tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân như là một phần của điều này.

Những thay đổi chính sách, câu hỏi & Bình luận

Chúng tôi sẽ gửi những thay đổi chính sách này trên trang này. Các câu hỏi về chính sách này phải được gửi qua email bằng cách sử dụng hình thức này hoặc được gửi đến địa chỉ email của chúng tôi tại: [email protected]